Presse

Trollrock ønsker å legge til rette for pressen på best mulig måte. Alle medier er hjertelig velkomne! Vi har eget presserom med wi-fi og andre fasiliteter på Beitostølen Skistadion.

Her kan du laste ned offisielt pressemateriale

NB!

Trollrock har opphavsrett til bilder og logoer. All utenomredaksjonell bruk må avklares med Trollrock.

Spørsmål?

For akkreditering eller spørsmål, send mail på epost presse@trollrock.no