Glamp Trollrock - lei ditt eget glampingtelt!

Vi har kjøpt inn noen glampingtelt på 4m i diameter. Disse har romslig plass til fire personer pluss bagasje - produsenten sier fem personer. Disse er ferdig oppslått rett ved festivalområdet.

Dette er et prøveprosjekt til 2024 så antallet er begrenset.

Personene på campen har tilgang til dusj, toaletter og et fellesområde.

Det er også mulighet for å leie en teltplass.

Alle som leier glampingtelt eller teltplass, må kjøpe campingbillett i tillegg. Du trenger altså enten teltbillett eller glampingbillett, campingbillett og festivalbillett for å bo på camp.

Det er dessverre kun mulig å leie i tre dager selv om man ankommer fredag eller lørdag.

Her er det først til mølla prinsippet som gjelder - det er svært begrenset antall plasser.

Alle telt har plattinger og er satt opp i forkant.

Alt sammen leier du her

Det må være noen regler i forbindelse med en slik camp - de følger her:

Regler:

18 års aldersgrense

Billett – du må ha Festivalpass og campingbillett

Lov å ta med medbrakt mat og drikke

Soundboxer er tillatt ved fornuftig bruk. Ikke tillat å spille musikk fra kl. 0300 – 0800. Forstyrrer du andre, må du dempe volumet. Må vi konfiskere Soundboxar, kan de hentast ut  morgenen etter mot et gebyr på 200 kr

Det skal være stille mellom 03:00 og 08:00

Hugs å være snill og hyggelig mot alle!

Ankomst skjer torsdag, fredag eller lørdag mellom kl 14 og kl 15. 

  • hvis det ønskes andre tidspunkt, avtales det med Raymond på epost camp@trollrock.no

DETTE ER IKKE LOV Å TA MED INN PÅ CAMPEN

Aggregat

Glassflasker og beholdere i glass

Kniv, våpen

Dyr

Vaktselskapet kan nekte publikum å ta med gjenstander de vurderer kan være en risiko inne på campområdet, men de kan også utvise skjønn om du har spesielle behov.

KLIPPING AV ARMBÅND 

Arrangør kan klippe av festivalbandet og campbåndet ditt dersom din oppførsel ikke er innenfor våre rammer for skikk og bruk og innanfor lovverket.

Dette er noen grunner:

Klatring over gjerde

Bruk eller vidaresalg av narkotika

Hærverk

Stjeling

All form for påført kroppsskade på andre fører automatisk til utkasting fra campen og forholdet vil bli meldt til politiet